Gastroinredning I Sverige AB - 556903-5289

Kvalitet och kvalitetspolicy

Kvalitet och kvalitetspolicy

Varje medarbetare inom Gastroinredning bidrar till att skapa nöjda kunder. Vi gör det till exempel
genom ett snabbt och korrekt bemötande i vår kundtjänst, genom professionellt genomförda
varuleveranser och med ett tjänsteutbud som möter kundernas behov.
Ett systematiskt kvalitetsarbete handlar om en vilja att alltid utveckla våra tjänster och arbetssätt för
att bättre möta våra kunders förväntningar. Genom att mäta kundnöjdhet kan vi följa hur vi lyckas
med detta och samtidigt lära oss hur vi kan bli ännu bättre.

Vår kvalitetspolicy

Genom att ständigt utveckla och förbättra produkter och tjänster samt anpassa dem efter våra
kunders behov ska Gastroinredning bibehålla och förstärka förtroendet hos kundkretsen. Kvalitet är
bolagets viktigaste konkurrensmedel, vilket innebär att varje medarbetare måste utföra sitt arbete,
internt eller externt, på ett korrekt sätt och leverera tjänsten i rätt tid.

Kvalitetsansvarig Gastroinredning I Sverige AB
Billy Loberg