Gastroinredning I Sverige AB - 556903-5289

Miljöpolicy

Vi har ett nära samarbete med våra kunder, produktleverantörer och serviceföretag för att ständigt
förbättra och utveckla miljömedvetenheten
Vi kartlägger alltid noggrant våra kunders behov. På detta sätt strävar vi efter att säkerställa att vi
har rätt basinformation för planeringen.

Då vi dessutom behärskar
köksprocesserna och vårt produktsortiment, kan vi planera kök vars miljöbelastning är så liten som
möjligt under kökets hela livscykel. Vi visar våra kunder nya sätt att tillreda mat med hjälp av den
moderna, effektiva värmeöverföringstekniken. Målet är, förutom att effektivisera matproduktionen,
även att minska kökets energi- och vattenförbrukning.

Energi- och vattenförbrukningen kan minskas med mer än hälften om diskmaskinen utrustas med
ICS-systemet som utvecklats av Wexiodisk. Även inandningsluften
i köket förbättras genom en lägre belastning av ventilationen. Wexiodisk har också analyserat
diskmaskinernas miljöbelastning.

Kunden kan därför basera sitt inköpsbeslut på tillförlitlig
information om de olika maskinernas verkliga driftskostnader och miljöbelastning.
Vi strävar efter att ha samarbete med leverantörer som minskar det avfall som uppstår vid
förädlingsprocesser och leveranser genom sortering och återvinning. Att åerstående avfall, som till
stor del består av rostfritt stål, används vid tillverkning av helt nya produkter Miljöbelastningen
minskar då leverantörer använder rätt material vid konstruktion av nya produkter.

Exempelvis
består diskmaskiner till 90 % av återvunnet material. Som exempel medverkar Wexiodisk
tillsammans med BFS i ett retur- och återvinningssystem för hela landet.

Kvalitetsansvarig Gastroinredning I Sverige AB
Billy Loberg