AGRENCO GREEN BOX


GREEN BOX

Ett miljövänligare och energisnålare alternativ för bearbetning av ditt biologiska avfall. Maskinen jobbar när ingen annan gör det, redo att tömmas när köket öppnar.
GreenBox hanterar biologiskt avfall. Avfallet går igenom en process där endast ett bakteriefritt pulver återstår. Det biologiska avfallet reduceras med omkring 75%-85%. Processen tar 8 till 15 timmar beroende på vilken GreenBox som används. GreenBox hanterar wellpapp och papper upp till 15% av innehållet.

Matavfall töms direkt i maskinen. Avfallet reduceras till en 100% steril biologisk massa som kan användas som gödningsmedel i rabatter eller slängas i soptunnan. Inga externa tillsatser eller mikroorganismer används i processen.
Personal slipper hantera större behållare samt undviker tunga och onödiga lyft.
Ingen extra ventilation krävs vilket gör maskinen enkel att placera.
Inga vattenrör behöver dras till maskinen, endast ett avlopp eller golvbrunn.
Panelen är lättöverskådlig och enkel att använda.
Maskinen är I rostfritt utförande och försedd med låsbara hjul.
Maskinen finns I flera storlekar för att möta olika behov


Pris : Vi lämnar gärna Offert

Titta mer på

Liknande produkter