KOMBIDISKMASKIN METOS WD-8


Enkel omställning mellan grovdisk och normaldisk

Bra arbetsmiljö, utomordentlig hygien och optimalt diskresultat gör
Metos WD-8 kombidiskmaskin till en av de bästa huvdiskmaskinerna på
marknaden.

När huven på diskmaskinen stängs startar diskprogrammet. Spoltrycket i
botten kan justeras för att passa diskning av grytor och pannor vilket,
tillsammans med diskmaskinens tre diskprogram, ökar flexibiliteten och
gör maskinen lämplig för olika diskbehov. Höjden (505 mm) och bredden
(695 mm) inuti huven gör det möjligt att diska tallrikar, glas och
bestick samt även bakplåtar, större kärl, GN-kantiner och GN1/1
transportboxar.

Disk- och sköljtider så väl som sköljvattnets temperatur kan justeras
efter behov vilket gör det möjligt att skapa ett individuellt
diskprogram för till exempel pannor. Larm för låg vattentemperatur och
otillräcklig mängd sköljvatten. Om sköljvattentemperaturen sjunker till
under 85°C fortsätter maskinen att diska till den önskade
sköljvattentemperaturen uppnås. Diskmaskinen kontrollerar att
sköljvattenmängden är tillräcklig och larm ljuder om det inte finns
tillräckligt med sköljvatten. Diskvatten töms från spolarmarna innan
sköljningen för att skydda ren disk från droppande diskvatten. Huvens
unika konstruktion förhindrar att ånga stiger mot användarens ansikte
när huven öppnas.

Valt program, temperatur och återstående disktid visas på
kontrollpanelen. Dessutom visas det dagliga antalet samt det totala
antalet korgar fyllda och diskade i maskinen på kontrollpanelen.
Diskmaskinen informerar användaren om vattenkranen är stängd samt om
nivåröret är i fel läge. Diskmaskinen är enkel att hålla ren med hjälp
av ett automatiskt rengöringsprogram. Standbyfunktionen gör det möjligt
att behålla tanktemperaturen under längre avbrott mellan diskarna. När
standbyfunktionen är på är diskmaskinens huv stängd och diskprogrammet
kan inte startas.

– tre diskprogram: 1,2 , 1,7 och 3,2 minuter
– fri inmatningshöjd i maskinen är 505 mm
– automatiskt rengöringsprogram
– diagnostik
– standbyfunktion
– rensning av spolarmar
– pumpens effekt 1.5 kW
– värmare 9 kW
– elektronisk styrning
– ljud- och värmeisolerad
– tankvolym 50 l
– korgstorlek 500×500 mm

LEVERANSEN OMFATTAR:
– sköljmedelsdoserare
– korg för tallrikar
– korg för koppar
– bestickkorg

TILLBEHÖR (bör beställs separat)
– diskmedelsdoserare för flytande diskmedel
– bakplåtsställ för 8 bakplåtar (450×600 mm)
– försedd med en högtryckspump
– försedd med en tömningspump
– HACCP
– ansluten till kallvattenkran (försedd med en 12kW värmare, 25A)
– automatisk styrning för ventilationsfläkt

Teknisk Information
Vikt 130 kg Dimensioner 750/844 × 659 × 1540/2080 mm Kapasitet

30 korgar/timme

Teknisk information

400 V, 16 A, 10,5 kW, 3NPE, 50 Hz, 65 dB
VV: R1/2" Avloppsanslutning: ø 50 mm

Titta mer på

Liknande produkter