KOMBIUGN METOS ICOMBI PRO 6-1/1 E 5


Kapacitet: 5 x GN, uttagbart standard-inhängningsställ med 84 mm
gejdavstånd.

Metos iCombi® Pro 6 är intelligenta matlagningssystem med
nätverksanslutning och driftsätten fågel, kött, fisk, äggrätter/dessert,
tillbehör/ grönsaker, bakverk och Finishing samt tillagningsmetoderna
steka, koka, baka och grilla.

Metos iCombi® Pro 6 är kombiugn enligt DIN 18866 (i manuellt läge).

För de tillagningsmetoder som används mest i det professionella köket.

Du kan välja mellan följande intelligenta assistenter:

iDensity Control
iDensityControl är den intelligenta klimatstyrningen i iCombi Pro. Tack
vare samspelet mellan sensorer, högeffektivt värmesystem och
ånggenerator, samt den aktiva avfuktningen och den aktiva aktiv
avfuktningen är alltid ugnsklimatet rätt. Den intelligenta
luftcirkulationen sörjer för bästa möjliga energiöverföring till
livsmedlet. Därmed säkerställs enastående
produktivitet med hög kvalitet på maten, jämna resultat och minimal
energiförbrukning.

iCooking Suite
iCookingSuite är matlagningsintelligensen i iCombi Pro. Till att börja
med väljer användaren mellan sju driftsätt och/eller fyra
tillagningsmetoder för tillagningsprocessen som passar för
livsmedlet. Önskat tillagningsresultat anges också av användaren. Ugnen
föreslår brynings och tillagningsgrads- inställningar. Intelligenta
sensorer läser av maträtternas storlek, mängd och status. Beroende av
hur tillagningsprocessen fortskrider anpassas alla viktiga
tillagningsparametrar som temperatur, ugnsklimat, lufthastighet och
tillagningstid exakt på sekunden. Det önskade resultatet uppnås med
högsta möjliga kvalitet på kortast möjliga tid. Om så önskas kan man
gripa in i tillagningsprocessen och anpassa tillagningsresultatet.
Användaren kan när som helst växla till iProductionManager eller
manuellt läge. Med iCookingSuite kan man enkelt och utan övervakning
minska tiden, råvarorna och energin vid standardiserad matkvalitet.

iProductionManager
iProductionManager organiserar produktionsprocessen intelligent och
flexibelt. Bland annat genom att visa vilka produkter som kan tillagas
tillsammans på olika gejdrar, ange en optimal
turordning för rätter som ska tillagas och övervaka
tillagningsprocessen. iProductionManager ger anvisningar om insättning
och uttagning av maträtterna. Beroende av köksprocessen kan man placera
bongarna fritt eller ordna dem efter en bestämd sluttid. På samma sätt
ordnar iProductionManager maträtternas ordningsföljd och gör
inställningarna automatiskt.
Användaren avgör om maträtterna ska tillagas energioptimerat eller
tidsoptimerat. Enkla övervakningsuppgifter bortfaller och insparing av
arbetstid och energi.

iCareSystem
iCareSystem är det intelligenta rengörings- och avkalkningssystemet i
iCombi Pro. Det känner av aktuell nedsmutsning och igenkalkning och
föreslår perfekt rengöringssteg samt kemikaliemängd för nio
rengöringsprogram. Den snabba mellanrengöringen rengör iCombi Pro 6 på
mindre än 15 minuter. Alla rengöringsprogram kan köras på natten utan
övervakning. Med mindre förbrukning av fosfatfria rengöringsprodukter,
vatten och energi är iCareSystem extra sparsamt och miljövänligt. På så
sätt är alltid iCombi Pro ren och hygienisk utan manuell arbetsinsats
och till minimala kostnader.

MANUEL ÅTGÅNG
– Ångkokning +30°C…+130°C.
– Kombination av ånga och varmluft +30°C…+300°C.
– Varmluft +30°C…+300°C.
– Exakt klimatstyrning 0-100% i procent.

Intelligenta funktioner
– Intelligent klimatstyrning med exakt fuktmätning, -inställning och
fuktreglering i procent.
– Faktiskt uppmätt fukthalt i ugnsutrymmet kan ställas in och visas-
– Dynamisk luftcirkulation i varje ugnsutrymme tack vare ett ( 1 )
intelligent reverserande fläkthjul med fem intelligent styrda och
manuellt programmerbara hastigheter.
– Intelligent styrning av tillagningsprocesser med automatisk anpassning
av tillagningsstegen för att uppnå önskat resultat, t.ex. bryning och
tillagningsgrad, på ett säkert och effektivt sätt. Oberoende av
operatör, storlek på produkten och beskickningsmängd.
– Sekundexakt övervakning och beräkning av bryningen baserat på
Maillard-reaktionen för att reproducera optimala tillagningsresultat.
– Ingrepp i intelligenta tillagningsprocesser eller omkoppling från
iCookingSuite till iProductionManager för högsta flexibilitet.
– Intelligent tillagningssteg för tillagning av bakverk.
– Individuell, intuitiv programmering med drag och släpp av upp till
1200 program med upp till 12 steg.
– Enkel överföring av matlagningsprogram till andra matlagningssystem
via säker molnanslutning med ConnectedCooking eller via USB-minne.
– Automatiskt, intelligent planerings- och styrningsverktyg
iProductionManager för optimal organisation av tillagnings- processer
och blandbeskickningar. Automatisk täckning av planeringsluckor.
Automatisk tids- eller energioptimering av planering och
sluttidstillagning för att starta eller avsluta tillagningen av
maträtter vid samma tid.
– Automatisk återupptagning och optimalt avslut av tillagnings-
processen efter strömavbrott som är kortare än 15 minuter.
– Intelligent rengöringssystem föreslår rengöringsprogram och behövd
mängd rengöringsprodukter baserat på matlagningssystemets
nedsmutsning.
– Visning av aktuellt rengöringstillstånd samt avkalknings- tillstånd.
– Kondensationshuvar med automatisk ökning av utsugningeffekten när
ugnsluckan öppnas.

Tillagningsfunktioner
– Effektiv ånggenerator för optimal ångeffekt även vid låga temperaturer
under +100°C.
– Integrerat, underhållsfritt fettavskiljningssystem utan extra
fettfilter.
– Nedkylningsfunktion för snabb nedkylning av ugnsutrymmet med valbar,
extra snabb nedkylning genom vatteninsprutning.
. Kärntemperaturnål med 6 mätpunkter samt automatisk fel- korrigering
vid felstick. Positioneringshjälp som tillval för mjukt eller mycket
litet tillagningsgods (tillbehör).
– Delta-T-tillagning för extra skonsam tillagning med minimala
tillagningsförluster.
– Exakt pensling, vattenmängd i ml kan ställas in i fyra steg i
temperaturintervallet +30°C- +260°C för varmluft eller kombination av
ånga och varmluft.
– Digital temperaturvisning i °C eller °F, visning av inställda och
faktiska värden.
– Digital visning av fukthalten i ugnsutrymmet och tid, visning av
inställda och faktiska värden.
– Tidsformat kan ställas in i 24-timmarsformat eller am/pm.
– 24-timmars realtidsklocka med automatisk omställning mellan sommar-
och vintertid i kombination med ConnectedCooking.
– Automatiskt förvald starttid, med inställbart datum och inställbar
tid.
– Integrerad handdusch med automatisk återföring och stråle.
– Energisparande LED-belysning i ugnsutrymmet med lång livslängd och hög
färgåtergivning för snabb identifiering av tillagnings- tillståndet.
– Kostnadsfri telefonsupport för frågor gällande teknik och
användningshjälp (ChefLine).

Arbets- och driftsäkerhet
– Elektronisk säkerhetstermostat för ånggenerator och varmlufts-
uppvärmning.
– Integrerad fläkthjulsbroms.
– Ugnsluckans beröringstemperatur är maximalt +73°C.
– Användning av Active Green rengöringstabletter och Care- tabletter
(rengöringsmedel i tablettform) för optimal arbetssäkerhet.
– HACCP-dataminne och utmatning via USB eller alternativ lagring och
administration i den molnbaserade uppkopplingslösningen
ConnectedCooking.
– Godkänd enligt nationella och internationella standarder för obevakad
drift.
– Maximal beskickningshöjd 1,6 m vid användning av RATIONALs stativ.
– Ergonomiskt dörrhandtag med höger- eller vänsterhängd dörr och
automatisk stängning.

Uppkoppling
– Integrerat IP-skyddat Ethernet-gränssnitt för kabelanslutning till den
molnbaserade uppkopplingslösningen ConnectedCooking eller för att koppla
samman enheterna med varandra.
– Integrerat WiFi-gränssnitt för trådlös anslutning till den
molnbaserade uppkopplingslösningen ConnectedCooking.
– Integrerat USB-gränssnitt för lokalt datautbyte.
– Central administration av enheter, recept-, varukorgs- och
programstyrning, HACCP-dataadministration, underhålls- administration
via den molnbaserade uppkopplingslösningen ConnectedCooking.

Rengöring och skötsel
– Nätverksoberoende automatiskt rengörings- och servicesystem för
ugnsutrymme och ånggenerator.
– 9 rengöringsprogram för obemannad rengöring, även över natten, med
automatisk rengöring och avkalkning av ånggeneratorn.
– Användning av fosfat- och fosforfria Active Green- rengöringstabletter
och Care-tabletter.
– Snabbrengöring på mindre än 15 minuter för nästintill avbrottsfri,
hygienisk produktion.
– Användarstyrd displaypanel: korrekt tvättprogram och tvättabletter val
av mängd beroende på ugns smutsighet och en indikation på tvättbehovet
– Automatisk kylning av ugnskammaren före tvättprocessen.
– Optimal förbrukning av tvättmedel och vatten.
– Automatisk avkalkning av ånggeneratorn och ugnskammaren
med varje rengöring.
– Säkerhetsfunktioner t.ex. vid strömavbrott och problem med
vattentillförsel.
– Veckokalender för planerade olika tvättlängder
tvättningprogram kan planeras för den dag som bäst passar dina
köksscheman. Utformningen av tvättningprogram garanterar alltid till
räcklig och lämplig tvätt.
– Hygienisk uppställning på slät botten utan fötter för enkel och säker
rengöring.
– Ventilerad ugnslucka med treglasfönster, värmereflekterande
specialbeläggning och svängbara glasrutor för enkel rengöring.
– Inner- och yttermaterial: rostfritt stål som uppfyller DIN 14301,
hygieniskt ugnsutrymme utan skarvar med avrundade hörn och optimerad
luftström.
– Enkel och säker utvändig rengöring av ytor av glas och rostfritt stål,
samt skydd mot vattenstrålar från alla riktningar tack vare skyddsklass
IPX5.
– Möjlighet att övervaka den automatiska rengöringen via den
molnbaserade uppkopplingslösningen ConnectedCooking.

MANÖVERING
– Högupplöst 10,1″ TFT-färgdisplay och kapacitiv pekskärm med
självförklarande symboler för enkel, intuitiv manövrering med styrning
med stryk- och svepgester
– Uppmaningar via ljudsignaler och meddelanden när användaren måste
ingripa
– Central inställningsratt med tryckfunktion för intuitiva


Vikt 99 kg Dimensioner 850 × 775/842 × 754/804 mm Kapasitet

5 x GN1/1-65 avstånd 85mm

Teknisk information

400 V, 16 A, 11 kW, 3NPE, 50 Hz, 55 dB
KV: 3/4" Avloppsanslutning: ø 50 mm


Pris : Vi lämnar gärna gärna offert 

    Titta mer på

    Liknande produkter