URNBRYGGARE METOS COMBI-LINE 1X20L NG


Metos CB 1x20R NG bordmodell är en lätthanterlig, snabb och
funktionssäker kaffebryggare med en filterenhet och en tjugoliters
behållare . Med hjälp av den kan du brygga en hel behållare med gott
filterkaffe på en kvart.

Mängden färdigt kaffe kan väljas från kaffebryggarens pekkänsliga
display i liter eller antal koppar. Den tydliga displayen instruerar
användaren hur man använder kaffebryggaren och doserar kaffepulver.
Kaffebryggaren är försedd med en timer som gör det möjligt att ställa in
kaffebryggaren för start vid önskad tidpunkt. Kaffebryggarens kapacitet
är ca 90 liter (ca 720 koppar) kaffe per timme. Kaffebryggaren startar
inte om behållaren inte är i rätt postition och filterhållaren inte
ligger ovanför behållaren. Bryggprocessen kan följas från
kaffebryggarens display. Displayen visar även den totala och dagliga
förbrukningen av kaffe och kaffepulver. När kaffet är färdigbryggt
signalerar kaffebryggaren både med ljud och visar det på displayen. Den
eluppvärmda behållaren har ett mätglas som visar kvarvarande kaffemängd.

Metos CB 1x20R NG kaffebryggare fungerar enligt principen för
genomflödesuppvärmning, vilket innebär att endast kallt och syrerikt
vatten används vid filtrering som alltid sker med rätt vattentemperatur.
En indikator som ställs in efter vattnets aktuella hårdhetsgrad visar
kaffebryggarens avkalkningsbehov.

Kaffebryggaren och behållaren är av rostfritt stål med frontdetaljer i
aluminium. Behållaren är placerad till höger om kaffebryggaren. Den
isolerade eluppvärmda behållarens matarkabel kopplas till en
stänkskyddad kontakt på kaffebryggaren.

– behållare 20 l
– bryggkapacitet ca 90 l/h (ca 720 koppar)
– färdig kaffemängd kan väljas i liter eller antalet koppar
– ljudsignal för färdigbryggt kaffe
– indikator för avkalkningsbehov
– gränsgivare på filterhållare
– givare på behållare
– pekkänslig display
– bordmodell
– behållaren är placerad till höger om kaffebryggaren

I LEVERANSEN INGÅR:
– eluppvärmd kaffebehållare med tätningsförsett lock;
– filterenhet med filtreringslock;
– blandningsrör;
– elkabel till behållaren;
– droppgaller;
– borste för rengöring av glasröret;
– mätglas;
– dekaler för kaffe, te och varmt vatten.

TILLVAL (beställs separat):
– pappersfilter 203/533 (500 st per förpackning);
– tefilter och fyllningsrör;
– extra behållare.

Teknisk Information
Vikt 42 kg Dimensioner 645 × 500(360) × 895 mm Kapasitet

90 liter/timme

Teknisk information

400 V, 16 A, 9,175 kW, 3NPE, 50 Hz
KV: 19

Titta mer på

Liknande produkter